top of page
Referat IDC 2023

Representanter fra NDK:

Line Amundsen og Frank G Fosse.

Kongressen foregikk på fredag 1. sept 2023. Saksliste er som kjent og annonsert på hjemmesiden.  Norge hadde ingen saker på sakslisten, men vi har blitt orientert i etterkant om at klubben hadde en sak på IDC i fjor der Norge ønsket MH likestilt som ZTP da ZTP fortsatt ikke er lovlig i Norge.
Denne saken vil imidlertid bli tatt opp igjen med IDC og fulgt opp neste år. Utover det var det kommet inn forslag på å redusere opptakskrav på ZTP fra 85 til 75 på gruppe C. Det ble avslått. 
Italia fikk «gult» kort da de skal ha betalt inn for lite av medlemskontingent i 2022. Klubbene betaler en sum pr. aktive medlemmer.

Helse og rasestandard rapport ligger vedlagt. I årets IDC show slo de hardt ned på for store hunder.
Hunder som var over 72cm ble besluttet at skulle få VG. Det gjøres mye bra avlsarbeid, men oppdrettere må passe på størrelsen, løse lepper spesielt på hannhundene- de skal generelt være tørrere.
Helsemessig kom det frem av en undersøkelse av den Nederlandske dobermann klubb, at å krysse europeisk og amerikansk doberman pinscher skal være gunstig. 
Det er liten gen pool i Europa. Dobermann har fortsatt et godt fotfeste i Europa som en god «schutzhund» sammenlignet med Malinois og schæferhund.

I 2024 vil IDC Championship og show bli holdt i Ungarn.

Helserapport IDC

side1-idc.jpg
side2-idc.jpg
bottom of page