top of page

Korsbånd

I kneleddet finnes to kryssende leddbånd som kalles korsbånd. Korsbåndet består av det fremre og det bakre korsbåndet som forbinder lårbeinet med skinnbeinet, og har til formål å stabilisere leddet ved bevegelse.

Skader på korsbånd skjer ofte som følge av gradvis svekkelse av leddbåndet. Når korsbåndet er tilstrekkelig svekket kan det ryke ved at hunder trår skjevt eller overbelaster leddet. Korsbåndskader kan også ramme et helt friskt korsbånd som følge av et kraftig traume. Oftest er det det fremre korsbånd som rammes.

Korsbåndskader er arvelig betinget, relatert til blant annet måten bakbeina er bygget opp. Noe av årsaken til dette er at en del hunder gjerne har rette knær og ugunstige vinkler på leddflatene inne i kneleddet slik at kreftene som virker på det fremre korsbåndet blir veldig store. I tillegg vil overvekt eller ekstremt hard trening øke sannsynligheten for at en korsbåndsavrivning oppstår. Tisper ser ut til å være mer utsatt enn hanner, og tidlig kastrering (vanlig i mange andre land) øker faren for korsbåndskade markant.Korsbåndskader er noe som helst skjer etter en stund hos voksne hunder som er arvelig disponert for det. De fleste overrivninger av korsbåndet skjer imidlertid i kneledd der det på forhånd har skjedd en svekkelse av korsbåndet med små overrivninger som utløser smerte. Det oppstår artrose i leddet, og korsbåndet kan etter hvert ryke helt. Man ser en helt klar rasemessig disposisjon for korsbåndskade og foreløpig er det Newfoundlandshundklubben som har mest dokumentasjon på dette.

Forsikringsselskaper melder om økende antall hunder med korsbåndskader, og avl på hunder som er operert for dette frarådes.

Prognosen for full funksjon i kneleddet igjen er god, forutsatt at hunden får den rette behandlingen tidlig i sykdomsforløpet og at rehabiliteringsplanen overholdes. Hvis kneleddet har unormal bevegelse i en lengre periode økes risikoen for en del følgeskader som kan bli kroniske.

Hvis korsbåndsskaden er oppstått som følge av langvarig svekkelse er det en risiko for at det andre korsbåndet også er svekket.

Hunder med dårlige ledd og tidligere skader bør holdes slanke og i god form for å minske risikoen for smerte og halting. Regelmessig mosjon er bra for å forebygge korsbåndsskader.

korsb.JPG
bottom of page