top of page

Hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi (forkortet HD) er en arvelig lidelse der hofteleddskulen ikke passer optimalt inn i gropen på bekkenet. Dette vil føre til unormal slitasje i leddet slik at hunden på sikt kan få betennelsesreaksjoner, ødelagt leddbrusk og forkalkninger i hoftene som fører til smerter. HD er en av de vanligste skjelettlidelsene hos hund.

Mange ulike gener påvirker om hunden utvikler HD.Nedarvningsmåten for hofteleddsdysplasi er ukjent, da identifisering av genmarkøren som er ansvarlig for HD ikke er mulig gitt variablene.
Bekkenet og området rundt tas også i betraktning på det totale bildet. Foreldre med utmerkete hofter kan produsere avkom med svært dårlige hofter og omvendt.

I FCI landene måler vi etter det som kalles Norbergs vinkel.

Den gjelder for alle hunder mellom 1 og 5 år, og kan leses slik som tabell under her, så sant de er posisjonert riktig.
Modellen kan også brukes på hunder eldre enn fem år, men sekundære forkalkninger må da evalueres i
sammenheng med hundens alder.


A. Fri - Ingen tegn til hofteleddsdysplasi
            Lårhodet og hofteskåla er kongruente (=passer sammen)
            Leddspalten er smal og jevn
            Fremre og ytre (craniolaterale) kant av hofteskåla er skarp og svakt avrundet
            Nordbergs vinkel ca. 105 grader (kun en referanse)
B. Fri - Tilnærmet normale hofter
            Lårhodet og hofteskåla har en liten inkongruens (=passer ikke helt sammen)
            Nordbergs vinkel er ca. 105 grader ELLER
            Lårhodet og hofteskåla er kongruente (=passer sammen)
            Sentrum av lårhodet ligger innenfor (medialt for) - eller på - øverste kant av hofteskåla
C. Svak hofteleddsdysplasi
           Lårhodet og hofteskåla er inkongruente (passer ikke sammen)
           Norbergs vinkel er ca. 100 grader og/eller det er en svak avflatning av fremre og ytre
           (craniolaterale) kant av hofteskåla
           Kun små tegn til artroser, (forkalkninger), dvs. små osteofytter (beinpåleiringer) på lårhodet
           og lårhalsen.
D. Middels hofteleddsdysplasi
           Tydelig inkongruens mellom lårhodet og hofteskåla (tydelig at disse ikke passer sammen)
           og subluksasjon (leddet er delvis ute av posisjon)
           Avflatning av fremre og ytre (craniolaterale) kant av hofteskåla og/eller tegn til artroser

E. Sterk hofteleddsdysplasi
            Tydelige forandringer i hofteleddet, som luksasjon (leddet er ute av posisjon) eller distinkt
            subluksasjon (delvis ute av posisjon)
            Deformasjon av lårhodet og hofteskåla (soppformet, avflatet) og andre tegn til
            forkalkning.

"Norbergs vinkel vist i bilder"

hdevaluering.JPG

"NKK`s sluttrapport for HD"

bottom of page