top of page

Dilatert Kardiomyopati

DCM er en progressiv hjertesykdom som forårsaker svekkelse av venstre ventrikkel og muskelvegger.

Venstre ventrikkel blir utvidet og har ingen muskelstyrke.

I en studie fra 2016 som undersøkte dobermann fra 6 år og opp, var 44 % av hundene prekliniske for DCM. Om dobermann i alle aldersgrupper ble vurdert, viste 58% tegn på sykdom. Det ble rapportert at både hannhunder - og tisper var like påvirket, selv om hannene hadde en tendens til å vise tegn på sykdom i en tidligere alder.

Det er to typer dødsfall fra DCM – den første er plutselig og uforklarlig død, den andre er en langvarig død av kongestiv hjertesvikt der lungene fylles opp med væske, og hunden begynner å hoste for å drive ut væsken fra lungene.

Om en dobermann begynner å hoste og kennelhoste er utelukket, bør DCM absolutt vurderes.

DCM er ikke aldersspesifikk, men de fleste DCM-hunder skjuler tilstanden sin som begynner å være symptomatisk vanligvis fra rundt 5 år og utover. Det finnes ingen kur, bare medisiner - først og fremst vanndrivende.

DCM er arvelig MEN, viktigere er det at ingen enda vet HVORDAN.

Det er et tilsynelatende paradoks at kortlivede hunder kan produsere langlivede hunder, og omvendt.

Foreslåtte screening tester:

Echocardiogram og 24Hr Holter

Disse testene sammen, er den gjeldende "gullstandarden" for screening av dobemann.

24Hr Holter

Raske, uberegnelige hjerteslag kjent som ventrikulær takykardi (VT) står for 25-30 % av dobermann med kardiomyopati som dør plutselig før utbruddet av væske i lungene, eller kongestiv hjertesvikt.

Ventrikkeltakykardi kan også oppstå når hjertet utvider seg og venstre ventrikkelfunksjon forverres.

Vedvarende VT ved høye hjertefrekvenser kan forårsake akutt forverring av hjertefunksjonen raskt over dager til uker hvis den forblir ubehandlet.

Årlig 24/48 timers EKG gir et komplett bilde av hjertets mekaniske funksjon i det tidsrommet og man kan derfra vurdere om det er grunnlag for videre undersøkelser. Anbefales på dobermann fra rundt 2 års alder.

NTproBNP

BNP er et stoff som frigjøres i blodet som svar på strekking av hjertemuskelen. Nye prøverør er tilgjengelige, så prøven trenger ikke lenger å transporteres frossen, men denne testen kan påvirkes av samtidig sykdom.
En studie rapporterte en sensitivitet på 81% og en spesifisitet på 75% for å oppdage alle stadier av DCM hos dobermann.


Troponin

Dette er et stoff som frigjøres i blodet som svar på hjertemuskelskade. En studie rapporterte sensitivitet på 79 % og spesifisitet på 74%.

5-15 minutters EKG

Denne testen innebærer registrering av et EKG i 5-15 minutter og har blitt rapportert å ha lavere sensitivitet (64%) og høyere spesifisitet (97%). Den lavere sensitiviteten tyder på at den er mindre egnet som screeningtest.

Genetisk testing

En genetisk test for denne sykdommen ville være en fantastisk utvikling som lar oss oppdage tilfeller i en tidligere alder. Det er flere tester markedsført for tiden, men resultatene er motstridende og ytterligere forskning er nødvendig.

 

 

Siden DCM generelt er en sykdom hos middelaldrende og eldre hunder, bør screening gjentas årlig. Noen hunder kan ha tvetydige resultater som er en forståelig kilde til frustrasjon for både eiere og veterinærer.

I disse tilfellene anbefales det at testene gjentas på et senere tidspunkt, gjerne med 6 mndrs intervaller.

cardiomyopathy.jpg
vetn201129524_f01.jpg

"EKG som viser atrieflimmer hos en dobermann"

bottom of page